Tabbed Content
Stäng

Vad vill du registrera dig som?

Investerare

Entreprenörer


Pågående fonderJust nu finns det inga pågående fonder.Fulltecknade fonderKontakta oss

Ekapaif AB  är registrerade hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.