Stäng

Vad vill du registrera dig som?

Investerare

Entreprenörer

Peter Wendel

Komponerar fonderna

Klas Dahlöf

Entreprenörernas första kontakt

Dejan Spasenoski

Digital kommunikation

Andreas Ben-Salem

Backoffice

Operativa

Patric Bottne

Tech guy 1

Henric Muller

Tech guy 3

Johan Peits

Tech guy 5

Ej publ.

Ej publ.

Marcus Emne

Tech guy 2

Niklas Therning

Tech guy 4

Magnus Alm

Tech guy 6

Techboard

Styrelse och advisors

Gunnar Jardelöv

Styrelseordförande

Stefan Lindholm

Suppleant

Bo Steiner

Ledamot

Jari Pulkkinen

Vår man i Abu Dhabi

Racine Ashjari

Ledamot

Stefan Lloyd

Vår man i Dallas

Kontakta oss

Ekapaif AB  är registrerade hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.