Stäng

Vad vill du registrera dig som?

En gemensam nämnare för våra investeringar är att alla drivs av entreprenörer med förmågan att justera och anpassa sin teknik och affär efter nya förutsättningar. Vi är övertygade om att vi har rätt utvärderingsmodell för att identifiera ytterligare 20 entreprenörer.

Inför en investering

Alla bolag som vi investerar i måste passera en skräddarsydd gallringsprocess. Om du vill kvalificera dig till denna krävs det att du matchar våra investeringskriterier.

 

Om vi i den inledande fasen anser att det finns en sannolikhet till investering i bolaget, så välkomnar vi dig att tillsammans med en av våra investeringsansvariga jobba fram ett Investerings-PM. Det är i detta arbete som vi inhämtar både mjuk- som hårdinformation om dig som entreprenör, bolaget och marknaden.

Värdebyggande fasen

Förutom att få igång ett bra arbete i styrelsen, vilket brukar omfatta att de intar ett coachande förhållningssätt till VD:n, så kretsar mycket kring att få på plats bolagets KPI:er. Förutom de traditionella KPI:erna så krävs aktiviteter för våra värdebyggande processer; kvalitè, leveransförmåga och skalbar affärsmodell, vilket vi för övrigt definierade i Investerings-PM:et. Målet med den värdebyggande fasen är att vi ska nå en A-runda enligt plan.

Finansiell struktur

För dig som entreprenör är det viktigt att du snabbt bygger upp en stark finansiell styrka runt bolaget. Historiskt sett har våra målbolag med hjälp av Ekap AIF lyckats attrahera  en ansenlig summa kapital från externa investerare.

Vad vi letar efter

Om . . .

  • du har en affärsmodell som ska testas eller är i tidig fas.
  • bolaget har sin verksamhet i Oslo, Göteborg eller Malmö.
  • Ekaps processer för värdebyggande kan bli en del i bolaget.
  • du bedriver verksamhet inom SAAS, IoT eller Gaming.

Intressant? Kontakta oss här nedanför så hör vi av oss inom kort.

Kontakta oss

Ekapaif AB  är registrerade hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.