Tabbed Content
Stäng

Vad vill du registrera dig som?Pågående fonder
Nyckeltal

  • Vi är 125 investerare som gjort 49 investeringar i 21 bolag via 10 fonder.
  • Totalt har vi investerat drygt 25 MSEK och delat ut drygt 12 MSEK.
  • Vi har gjort 1 exit (avkastning *8) till mjukvarujätte i USA samt 1 IPO.
  • Vi har avvecklat 7 av våra bolag genom konkurs eller mjukexit.
  • Nuvarande värde på kvarvarande 14 bolag är 30 MSEK, exitmål 90 MSEK.
  • Alla våra 10 fonder antas betala tillbaka mer än de investerat.
Fulltecknade fonderKontakta oss

Ekapaif AB  är registrerade hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.