Stäng

Vad vill du registrera dig som?

Peter Wendel

Komponerar fonderna

Dejan Spasenoski

Digital kommunikation

Klas Dahlöf

Entreprenörernas första kontakt

Andreas Ben-Salem

Backoffice

Jörgen Melin

Talangscout Helsingborg

Mats Stadigh

Talangscout Malmö

Operativa

Patric Bottne

Tech guy 1

Johan Peits

Tech guy 5

Niklas Therning

Tech guy 4

Henric Muller

Tech guy 3

Marcus Emne

Tech guy 2

Magnus Alm

Tech guy 6

Techboard

Styrelse och advisors

Bo Steiner

Styrelseordförande

Sven Atterhed

Suppleant

Hans Peder Loid

Ledamot

Jari Pulkkinen

Vår man i Abu Dhabi

Stefan Lloyd

Vår man i Dallas

Kontakta oss

Ekapaif AB  är registrerade hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.