Tabbed Content
Stäng

Vad vill du registrera dig som?

Frågor som rör de tekniska bitarna av hemsidan
För dig som investerare


Frågor som entreprenör


Kontakta oss


Kontakta oss

Ekapaif AB  är registrerade hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.